Michaël de Kok schildert herinneringen aan landschappen die hij tijdens wandelingen met zijn hond doorkruist. De figuratieve elementen die in zijn vroegere werken terug te vinden zijn, hebben echter plaats gemaakt voor energieke kleurvlakken; zijn recente schilderijen benaderen abstractie. Slechts de horizon speelt nog een rol, zij het als een verticale beweging. Maar juist dat grensgebied waar de twee kleurvlakken samenkomen, zorgt voor spanning.

Volgend op de succesvolle tentoonstelling in museum De Pont, Tilburg, toont BorzoGallery het werk van De Kok voor de eerste maal. In de bovenzaal wordt een selectie van zijn recente schilderijen gepresenteerd.