Henk Peeters

1925 - 2013

Werk

9 witte ballen

2005 40 x 40 cm Watten tussen synthetische folie en stof op paneel

Roze dons

2005 40 x 40 cm Wat op stof op paneel

Ronald en Donald I

2004 48 x 67 cm Koeienhuid op paneel

Lolita detail

1999 40 x 40 cm Spons op doek op paneel

Annie-8

1999 80 x 50 cm Koeienhuid gespannen op houten frame

Biografie van Henk Peeters

Henk Peeters (1925-2013) was organisatorisch het meest actieve lid van de Nul-groep; hij legde de internationale contacten, organiseerde tentoonstellingen en schreef kunsttheoretische beschouwingen. Hij is het ook die als eerste actief deelnam aan tentoonstellingen met Zero, en hij is het fundamentele concept van de Nul-beweging tot het einde van zijn leven trouw gebleven.

Door middel van zijn kunstwerken wilde hij de toeschouwer bewust maken van zijn omgeving, wilde hij als het ware een sensitieve bewustwording teweeg brengen. De materialen die hij koos voor zijn werken hadden niet zelden een zeer tactiele aantrekkingskracht, terwijl hij tegelijkertijd een zekere onaanraakbaarheid creëerde; zo plakte hij kaarslonten achter plastic folie, of zette hij gaas voor watten. Ook bewerkte hij doeken met vuur, waardoor er sporen van walm achter bleven, of brande hij gaten in plastic, de zogeheten ‘pirografieën’. Met deze - vaak witte- werken is hij visueel nauw verwant aan de Duitse Zero-kunstenaars. Maar ook is er een duidelijke relatie met het Nouveau Réalisme; Peeters gebruikte eveneens ready mades, die hij kocht bij goedkope warenhuizen en isoleerde in het kunstwerk, waarbij hij een voorkeur had voor moderne industriële materialen als plastic en nylon. Hij zei eens: ‘Met mijn werk heb ik altijd gewild dat het er net zo fris uitzag alsof het bij de HEMA lag. Het moest niet het verkunstelde hebben… Artistieke watten hoefde ik niet’.

Exposities

Lang niet gezien nog niet gezien

5 april - 1 juni 2019

Publicaties

Borzo Publicatie | Nieuwsbrief 49
Borzo Publicatie | Nieuwsbrief 2